AB rozważa akwizycje

Zarząd AB rozważa możliwość zakupu innych firm dystrybucyjnych, jak również ewentualne inwestycje w infrastrukturę, dlatego nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009/10. Przedstawiciele dystrybucyjnej spółki z umiarkowanym optymizmem postrzegają perspektywy obecnego roku obrotowego.