Agora podpisała umowy nabycia łącznie 84,44 proc. CF Helios za 26,2 mln euro

Agora zawarła przyrzeczoną umowę kupna łącznie 84,44 proc. akcji Centrum Filmowego Helios za 26,2 mln euro . Ponadto Agora zawarła umowy dotyczące warunkowego nabycia 12,36 proc. CF Helios.