Coraz popularniejsza alternatywa

Ostatnio Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała wyniki badania przedstawiającego strukturę inwestorów operujących zarówno na rynku regulowanym jak i na mniejszym parkiecie – NewConnect. O ile wzrost obrotów na głównym parkiecie nie powinien nikogo dziwić, co jest głównie zasługą dwóch dużych debiutów, o tyle zwyżka obrotów na polskim ASO w obliczu ogólnej krytyki tegoż parkietu powinna skłaniać do głębszej refleksji.