Czystsze niebo nad rynkami wschodzącymi

Inwestorzy mają obecnie dobrą okazję do zwiększenia zaangażowania na rynkach wschodzących. Dotychczasowa sytuacja rozjaśniła się w ślad za pozytywnie zaskakującą europejską gospodarką, poprawą sentymentu związanego z Chinami oraz weryfikacją oczekiwań, co do światowego wzrostu gospodarczego na bardziej realistyczne.