Dane o PKB bez wpływu na rynki

Odczyt polskiego PKB za II kwartał, który właśnie poznaliśmy, ma bardziej statystyczne, niż realne znaczenie. Inwestorzy na rynkach finansowych spoglądają na niego głównie przez pryzmat struktury wzrostu naszej gospodarki oraz ogólnych tendencji, w jakiej się ona znajduje. Ekonomiści zapowiadali wzrost o 3,2 proc. w skali roku w II kwartale dla danych niewyrównanych sezonowo wobec 3 proc. w trzech pierwszych miesiącach tego roku. W rzeczywistości gospodarka rozwijała się w tempie 3,5 proc. W przypadku danych wyrównanych sezonowo progres kazał się jeszcze większy. Wzrost wyniósł w II kwartale 3,8 proc. w skali roku wobec 3,1 proc. kwartał wcześniej.