Decyzje RPP wpływają na wyniki funduszy obligacji

W czerwcu prawdopodobieństwo podwyżki stop jest niewielkie, jednak z każdym miesiącem będzie ono coraz wyższe. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej stopy najprawdopodobniej zaczną jednak rosnąć, co negatywnie przełoży się na wyniki funduszy obligacji.