GPW wypłaci 90,66 mln zł dywidendy z zysku za 2009

Walne zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 90,66 mln zł dywidendy z zysku netto za 2009 rok, co daje 2,16 zł dywidendy na akcję – poinformował prowadzący walne zgromadzenie.