Grupa AB zwiększyła w IV kw. 09/10 zysk netto do 7,52 mln zł z 2,8 mln zł

Grupa AB zwiększyła w IV kw. roku obrotowego 2009/10 (II kw. roku kalendarzowego) zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej do 7,52 mln zł z 2,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku – poinformowało AB w sprawozdaniu za IV kw.