Jak ograniczać straty inwestując?

Inwestowanie na rynkach kapitałowych wiąże się z możliwością poniesienia strat. Niezbędnym warunkiem, by skutecznie je ograniczać, jest odpowiednie podejście do ryzyka.