KE pozwoliła na dalszą pomoc publiczną dla banków w Polsce