MF: Inwestorzy zagr. zainwestowali na koniec V w SPW 103,0 mld zł