PKB USA wzrósł w II kwartale

Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w II kwartale 2010 roku o 1,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk – podał w piątek Departament Handlu USA w kolejnym wyliczeniu.