RPP oczekuje zdecydowanych działań w kierunku obniżenia deficytu