RPP: stopy proc. na niezmienionym poziomie, główna nie mniej niż 3,5 proc.