RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ale wycofała się z komunikatu o nastawieniu