Syndrom poniedziałku

WIG20 nie zdołał utrzymać wzrostu z początku sesji, pomimo dobrych danych z Polski, USA i strefy euro. Zniżkom z drugiej połowy dnia towarzyszyły niskie obroty.