TNS OBOP: 42 proc. Polaków negatywnie nt. wejścia do strefy euro