Tylko Rafako i RPG Partners złożyły ofertę wiążącą na ZE PAK i 2 kopalnie