W większości lasów najwyższy stopień zagrożenia pożarowego