WZA WDM za przenosinami na rynek główny GPW

Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. zwołane 28 czerwca 2010 r. zadecydowało o wprowadzeniu Spółki na rynek główny GPW. Za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze obecni na WZA, łącznie posiadający 55,21 proc. w kapitale zakładowym. Debiut planowany jest w IV kw. br. Przenosinom nie będzie towarzyszyła emisja akcji. WZA WDM S.A. podjęło także decyzję o zmianie nazwy brokera na Dom Maklerski WDM S.A.