ZWZ Polimeksu-Mostostal zdecydowało o wypłacie 0,04 zł dywidendy na akcję