Zysk Enei słabszy

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2010 roku 145,85 mln zł – wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 194,2 mln zł.