Zysk netto Asseco Poland zgodny z oczekiwaniami

Zysk netto grupy Asseco Poland przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w drugim kwartale 2010 roku wyniósł 109,93 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się 106,3 mln zł zysku netto.