Zysk netto Tauronu w II kw. 2010 r. wyniósł 190 mln zł wobec konsensusu 169,7 mln zł

Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2010 roku 190 mln zł – wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 169,7 mln zł.